V večini Evropskih držav je opazen trend povečevanja rabe energije za hlajenje in klimatizacijo stavb, ki naj bi se nadaljeval tudi v prihodnjih desetletjih. Razlogov za to splošno povečanje je več, kot na primer, višji standard bivalnega ugodja, trenutno še vedno nizke cene energije, arhitekturni trendi v smislu velikih zastekljenih površin in nenazadnje spreminjanje klimatskih razmer. Poznanih je več vrst hladilnih sistemov:

1.Sistemi z ohlajeno vodo
Absorpcijske hladilne naprave
Prevladujoča tehnologija toplotno gnanih hladilnih naprav je zasnovana naabsorpciji. Osnovni fizikalni proces absorpcije poteka med najmanj dvemasnovema, pričemer ena nastopa kot hladivo,druga pa kot sorbent. Večina absorpcijskih hladilnih naprav uporablja vodo kot hladivo in tekoči litijevbromid kot sorbent. Tipične hladilne zmogljivosti teh naprav so do nekaj sto kilovatov. V zadnjem času se stanje na trgu spreminja, saj se v segmentu majhnih insrednje velikih hladilnih naprav pojavlja veliko novih izdelkov. Večinoma so zasnovani tako, da za delovanje potrebujejo nižje temperature grelne toplote, kijo lahko zagotovimo s stacionarnimi ravnimi ali vakuumskimi sprejemniki sončne energije.

2. Odprt zračni hladilni sistem
Med tem ko toplotno gnane hladilne naprave, ki so bile predstavljenezagotavljajo ohlajeno vodo, ki jo pošiljamo v klimatizacijske naprave in sisteme,odprt zračni hladilni proces neposredno hladi zrak. Ne glede na vrsto toplotno gnane hladilne naprave z odprtim krožnim procesom ta deluje na principu hlapilnega hlajenja z razvlaževanjem s pomočjo higroskopične snovi v trdnem alitekočem stanju. Najbolj je razširjena uporaba vrtečega sušilnega kolesa znanosom silikagela ali litijevega klorida. Vse potrebne komponente so standardnein se uporabljajo v namene klimatizacije ter razvlaževanja zraka v stavbah in industrijskih objektih vrsto let.

3.  Sprejemniki sončne energije

Na voljo je veliko različnih tipov sprejemnikov sončne energije (SSE) in večina med njimi je primerna za solarno hlajenje. Pri tem pa je pomembno, da izberemoprimeren SSE glede na izbrano tehnologijo solarnega hlajenja in klimatskepogoje kraja.

4. Klimatske naprave

Vsaka klimatska naprava deluje na principu toplotne črpalke oziroma spreminjanju agregatnega stanja plinov, ki se nahajajo v sistemu. Kot vemo plin pri različnih agregatnih stanjih odvzema ali oddaja temperaturo. In prav to lastnost s pridom uporabljajo klimatske naprave.

5, Naravno hlajenje

Pri naravnem hlajenju gre za naravno prezračevanje prostorov skozi okna in vrata. Takšen sistem hlajenja prostorov že dolgo več ne zadovoljujeta potrebam. Priporočljivo je, da se pri novogradnji hiše predvidi prezračevalni sistem oziroma prezračevanje projektira preudarno glede na zahteve in potrebe naročnika. Dejstvo je, da se centralni prezračevalni sistemi čedalje bolj uveljavljajo in vgrajujejo v bivalne hiše. Z pravilnim projektiranjem omenjenih prezračevalnih sistemov zmanjšamo tudi stroške ostalih energijskih dejavnikov, kot so ogrevanje ali hlajenje.

slika_05 slika_03 slika_01

Pasivne enodružinske hiše v Sloveniji ne potrebujejo hlajenja. Dovolj je nadzorovano prezračevanje v kombinaciji z naravnim nočnim hlajenjem prostorov. Pasivnih večetažnih stanovanjskih zgradb v Sloveniji nimamo, izkušnje v Avstriji in Nemčiji pa kažejo, da tudi tovrstni objekti ne potrebujejo hlajenja. Če pa je hlajenje že potrebno, so v zgradbah z manjšimi steklenimi površinami potrebne manjše moči.

klima_stenska_01 images_01 index