index

Z veseljem Vam bomo pomagali pri pridobitvi oz. kandidiranju za  nepovratna sredstva iz naslova obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti.

Eko sklad je z 11.01.2013 izdal javni  poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb (18SUB-OB13). Več o samem pozivu najdete na http://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=958

Datum zaključka:      do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 31.12.2013.

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb na območju Republike Slovenije za nove naložbe za izvedbo naslednjih ukrepov:
A – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi,B – vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso (izkoristek kurilne naprave pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90 %),
C – vgradnja toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode in/ali centralno ogrevanje stanovanjske stavbe,
D – priključitev na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije ob prvi vgradnji sistema centralnega ogrevanja v starejši stanovanjski stavbi,
E – vgradnja lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi (okna, balkonska vrata, fiksna zasteklitve s toplotno prehodnostjo celotnega okna U ≤ 1,2 W/m2K),
F – toplotna izolacija fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe (najmanj 15 cm izolacijskega materiala s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK),
G – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno ali dvostanovanjski stavbi (najmanj 25 cm izolacijskega materiala s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK),
H – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi (energijska učinkovitost vračanja toplote odpadnega zraka najmanj 80 % pri centralnem sistemu in najmanj 65 % pri lokalnih napravah),
I – gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe (maksimalna energijska učinkovitost za ogrevanje 25 kWh/m2a),
J – nakup stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem energijskem razredu (maksimalna energijska učinkovitost za ogrevanje 15 kWh/m2a).