Ogrevalni sistemi

 

toplotnecrpalke_gorenje_300

Nakup ogrevalnega sistema je dolgoročen nakup, zato zahteva skrben predhoden premislek. Stare ogrevalne naprave pogosto stanejo več, kot je njihov učinek. Porabijo preveč goriva in preveč obremenjujejo okolje. Moderni ogrevalni sistemi energijo optimalno izkoristijo in zaradi nižjih emisij manj obremenjujejo okolje. Investicije v zamenjavo starih ogrevalnih naprav država spodbuja z različnimi programi in javnimi razpisi, kjer je za ta namen možno pridobiti ugodne kredite in subvencije.

Ponudimo vam lahko naslednje sisteme:

- OGREVANJE NA BIOMASO
- OGREVANJE S KOTLI NA KURILNO OLJE ALI PLIN
- OGREVANJE S TOPLOTNO ČRPALKO
- OGREVANJE S TOPLOTNO ČRPALKO
- OGREVANJE S SOLARNIM SISTEMOM

plinske,
vodovodne inštalacije

vodovodneinstalacije

Vodovodne inštalacije
Vodovodno inštalacijo izvedemo s pomočjo glavne dovodne cevi preko mreže razdelilnih vodov do oskrbovalnih cevi, ki so napeljane po cestah. Od tega glavnega cevnega razvoda se nato odcepijo nekoliko tanjše cevi za posamezno hišo.Vodovodna napeljava od hišnega priključka do glavne pipe in števca je praviloma last javnega podjetja, ki skrbi za oskrbo z vodo.
Plinska inštalcija
Instalacijo za plin lahko izvedemo nadometno ali podometno. V primeru, da smo se odločili za podometno izvedbo, v fazi grobe instalacije položimo ustrezne cevi. Po končani montaži opravimo tlačni preizkus instalacije in preizkus tesnosti. Preizkus izvedeta izvajalec montažnih del in distributer plina glede na tehnične predpise. Po končanem preizkusu izdelata ustrezen zapisnik. Glede na vrsto trošila za plin, lahko v tej fazi izvedemo tudi montažo nerjavečega dimnika.

prezračevanje,
hladilne inštalacije

prezračevanjeinhladilnenaprave

Pri učinkovitosti prezračevanja je včasih veljalo za merilo št. urnih izmenjav zraka v prostoru. Pri prezračevanju sta pomembna dva cilja: 1. tok dovodnega svežega zraka mora biti skozi cono bivanja v prostoru; 2. v odnosu na izvir onesnaževanja zraka mora biti pot dovodnega zraka čim krajša, da onesnažen zrak čim hitreje zapusti prostor.

Za prezračevanje prostorov v različnih objektih vgrajujemo:

- ventilatorje radialne in aksialne s pripadajočo pogonsko in regulacijsko opremo,
- ventilatorski kanali,
- zračniki, nape, kulise itd.,
- prezračevalne armature,
- izmenjevalne naprave,
- naprave za vlaženje  zraka,
- klimatske naprave različnih vrst ,
- krmilno – regulacijska oprema,
- varnostna protipožarna in eksplozijsko varna oprema 

zastopstvo

  • FRöLING
    Že skoraj 50 let se podjetje Fröling ukvarja izključno z učinkovito izrabo energije
  • WEISHAUPT
    Weishaupt je v svetovnem merilu eno vodilnih podjetij na področju gorilnikov, nizkotemperaturnih in
  • GORENJE
    že več kot 60 let s svojo inovativnostjo in tehnično dovršenostjo sokreirala sam